A-BUILD

      Naša spoločnosť vznikla v októbri 2002 . V prvých rokoch podnikania hlavnou našou činnosťou bola realizácia stavieb. Išlo prevažne o náročné rekonštrukcie rôzneho rozsahu.

       V neskorších rokoch sme svoju činnosť doplnili zriadením prevádzky stavebnín o predaj stavebného materiálu. S touto činnosťou súviselo aj rozšírenie strojného a vozového parku pre účely obchodu.

      Naším ďaľším smerovaním je príprava pozemkov pre individuálnu výstavbu a  súčasne realizácia, na území Slovenskej republiky. Portfólio nášho podnikanie v skratke:

  • realizácia novostavieb
  • rekonštrukcie stavieb
  • zemné a výkopové práce
  • výkon činnosti stavbyvedúceho
  • výkon činnosti stavebného dozoru
  • predaj stavebného materiálu
  • príprava a predaj stavebných pozemkov a rodinných domov
  • požičovňa stavebného náradia, lešenia